Monthly Archives: Kwiecień 2013

Święto Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego   Święto Miłosierdzia obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkano- cy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosier- dzia Bożego. Wpisał je do kalen- darza liturgicznego najpierw Fran- ciszek kard. Macharski dla archi- diecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku

Read more
Jan Paweł II

  Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. w 9666. dniu pontyfikatu. O godzinie 21:37 arcybiskup Leonardo Sandri ogłosił: "Nasz Ojciec Święty powrócił do domu Ojca".  Na pogrzeb Jana Pawła II, który odbył się 8 kwietnia, przybyli prezydenci, premierzy, królowie oraz przywódcy religijni całego świata, a ponad 3 miliony osób z całego świata złożyło hołd zmarłemu papieżowi. Jan

Read more