XXVI Niedziela w ciągu roku – 1 października 2017

XXVI   Niedziela  w  ciągu  roku –  1  października    2017

 

1.  Dzisiaj   I-sza  niedziela  miesiąca. Po  Mszy  św.  o  godz.  11.00

      procesja  Eucharystyczna.

 

2.  Dzisiaj  rozpoczynamy   miesiąc  październik – miesiąc   modlitwy

    Różańcowej, zwłaszcza  w  setną   rocznicę   objawień  Maryjnych

    w  Fatimie. Zachęca  nas  do  jego  codziennego  odmawiania, czy  to

    we wspólnocie  parafialnej, czy  też indywidualnie.  W  naszej  świątyni

    nabożeństwa  różańcowe  odbywają  się każdego  dnia  o  godz. 17.30.

 

3.   7  października  zapraszamy  do  włączenia  się  w  ogólnopolską  akcję

    „Różaniec  do  granic” .  Pragniemy  modlić  się  w int.  naszej  Ojczyzny.

    W  naszym  kościele   spotkanie  rozpocznie  się  o godz.  10.45  modlitwą

    i  konferencją  wprowadzającą;  o  godz.  11.00 rozpocznie  się   Msza  św.

    w  int.  naszej  Ojczyzny;  po  niej  ok.   godz.  11.45  wystawienie   Najśw.

    Sakramentu  i  adoracja  w  ciszy.  O  godz.  12.00  odmówimy  modlitwę

    różańcową,  całość zakończymy  błogosławieństwem  eucharystycznym.

          Kto  nie   może  przybyć   tego  dnia  do  kościoła  zachęcamy,

    aby  pomodlić  się  w  intencji   naszej  Ojczyzny  w  domu.

 

4. W tym  tygodniu  przypada:

    –  I-szy  czwartek  miesiąca – modlimy  się  o  nowe  powołania kapłańskie

    –  I-szy  piątek   –  przed  południem  odwiedziny  chorych, spowiedź

       od  godz.  17.00   i  Msza  św.  o  godz.   18.00

    – I – sza  sobota  miesiąca. Ponieważ  modlitwa  różańcowa  z  rozważaniami

       będzie  o  godz.  11.00  , dlatego  po  południu  będzie  tylko  Msza  św.

       Wynagradzająca  za  zniewagi  Niepokalanego  Serca  Maryi –  jest  to 

       intencja  Żywego  Różańca.

 

5.  W  przyszłą  niedzielę  po  Mszy  św.  o  godz.  11.00  poświęcenie

      różańców  dla  dzieci  komunijnych.